Sygnatura:
Tytuł: arch_L_1
Data:
Twórca:
Zawartość:

Chałupa Mikołajczyków przy ul. Zielony Most.

Ofiarodawca: Ryszard Wojdyła