Sygnatura:
Tytuł: arch_L_108
Data:
Twórca: Naczelny Zarząd Kinematografii, Ministerstwo Kultury i Sztuki
Zawartość:

22 listopada 1958 r. Zezwolenie na samodzielne obsługiwanie wąskotaśmowych aparatów do wyświetlania filmów udzielone Władysławowi Susułowi. Strona 2 z 4.

Ofiarodawca: Teresa Nowogrodzka