Sygnatura:
Tytuł: arch_L_54
Data:
Twórca:
Zawartość:

1952 r. Zdjęcie komunijne Jacka Reguły.

Ofiarodawca: Jacek Reguła