Sygnatura:
Tytuł: arch_L_55
Data:
Twórca:
Zawartość:

25 maja 1952 r. Zdjęcie komunijne Mariana Dukały.

Ofiarodawca: Marian Dukała