Sygnatura:
Tytuł: arch_L_29
Data:
Twórca:
Zawartość:

marzec 1959 r. 17-letni Jerzy Ciempka przed wejściem do nieistniejącego już rodzinnego domu przy ul. Bronowickiej 87, zbudowanego przed 1939 r. przez dziadka Walentego Stuczyńskiego, kaflarza z Bronowic Małych.

Ofiarodawca: Jerzy Ciempka