Sygnatura:
Tytuł: arch_LX_2
Data:
Twórca:
Zawartość:

przełom lat 50./60. XX w. Jerzy Ciempka (pierwszy z lewej) z kolegami w okolicach ob. Ronda Ofiar Katynia.

Ofiarodawca: Jerzy Ciempka