Sygnatura:
Tytuł: arch_LX_5
Data:
Twórca:
Zawartość:

ok. 1960 r. Zdjęcie wykonane na tle starego budynku KS Bronowianka. Pierwszy od lewej: Zbigniew Romanowski.

Ofiarodawca: Irena Romanowska