Sygnatura:
Tytuł: arch_LXXX_17
Data:
Twórca:
Zawartość:

lata 80. XX w. Maria Kraj, gospodyni z Bronowic Małych, na pastwisku przy ul. Tetmajera.

Ofiarodawca: Marian Dukała