Sygnatura:
Tytuł: arch_XL_59
Data:
Twórca:
Zawartość:

1940 r. W ogrodzie rodziny Pawlikowskich przed domem przy ul. Bronowickiej 66 (dawniej ul. Wyspiańskiego 32), na tle domu rodziny Michalskich przy ul. Wesele. W pierwszym rzędzie od lewej: Zofia Chodyniecka, Danuta Pawlikowska, Mieczysław Chodyniecki. W drugim rzędzie od lewej: Wiktoria Pawlikowska, Michał Pawlikowski, Wiktoria Chodyniecka.

Ofiarodawca: Zofia Frasińska