Sygnatura:
Tytuł: arch_XL_65
Data:
Twórca:
Zawartość:

1946 r. Przed domem przy ul. Wesele 3. Od lewej: Mieczysław Chodyniecki, Zofia Chodyniecka, Jan Ber.

Ofiarodawca: Zofia Frasińska