Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_16
Data:
Twórca: dr Bolesław Czuchajowski, notariusz
Zawartość:

28 listopada 1936 r. Siostry Malinówny – Wilhelmina, Alojza i Janina – z Ludwinowa nabyły parcele przy ob. ul. Przybyszewskiego pod przyszłą budowę domu. Ziemię nabyły od Magdaleny Konikowej, Marii Konikówny, Józefa Konika, Anny Konikówny i Karola Trąbki z Bronowic Małych oraz Julii Stypułowej z Krakowa. Wypis aktu notarialnego zawiera szczegółowy opis parceli będących przedmiotem sprzedaży. Strona 1 z 5.

Ofiarodawca: Alicja Kluczewska