Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_25
Data:
Twórca: Zarząd Gminny w Bronowicach Małych
Zawartość:

9 listopada 1938 r. Siostry Malinówny – Wilhelmina, Alojza i Janina – dostają pozwolenie na użytkowanie domu wybudowanego przy ob. ul. Przybyszewskiego 47. Dokument wystawiony przez Zarząd Gminny w Bronowicach Małych, reprezentowany przez wójta Karola Waligórę, zobowiązuje właścicielki do wykończenia budynku. Odpis dokumentu wystawiono dn. 11 stycznia 1939 r. Strona 1 z 2.

Ofiarodawca: Alicja Kulczycka