Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_27
Data:
Twórca:
Zawartość:

1936 r. Ul. Przybyszewskiego (dawniej: ul. Łąkowa). Siostry Malinówny – (od lewej) Janina, Wilhelmina, Alojza – z kuzynem na tle pól uprawnych i zabudowań przy ul. Wesele.

Ofiarodawca: Alicja Kulczycka