Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_43
Data:
Twórca:
Zawartość:

1939 r. Józefa Młodzianowska (z lewej) z dziećmi – Stanisławem i Janiną Marią – w towarzystwie koleżanki i jej syna na tle domu Marii Pietrzyk przy ob. ul. Na Błonie.

Ofiarodawca: Janina Maria Orchel