Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_51
Data:
Twórca:
Zawartość:

24 sierpnia 1939 r. Pożegnanie Michała Chodynieckiego powołanego do wojska. Od lewej: Mieczysław Chodyniecki, Michał Chodyniecki, Zofia Chodyniecka, Wiktoria Chodyniecka.

Ofiarodawca: Zofia Frasińska