Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_59
Data:
Twórca:
Zawartość:

1932-1933. Uczniowie Publicznej Szkoły Powszechnej w Bronowicach Małych.

Ofiarodawca: Wit Gregorski