Przed przystąpieniem do ćwiczenie polecamy zapoznanie się z instruktażem: Wypełnienie konturu na tiulu – wstęp.
1. Prawy listek. Kontur wypełniamy korzystając, z któregoś z trzech rzędów oczek.
• Na zdjęciu zaznaczone szpilkami trzy rzędy do wyboru.

2. Wybieramy rząd wskazany szpilką.

3. Nawlekamy podwójną nić i mocujemy przez zaciągnięcie pętelki tak jak w przypadku haftowania konturu.

4. Przewlekamy igłę przez oczka, raz pod, raz nad nicią tiulu. UWAGA: igła wychodzi poza konturem. Przeciągamy nić.

5. Następnie przymocowujemy nić konturu do krawędzi ostatniego oczka w rzędzie, oplatając jak przy wzmacnianiu konturu.

6. Obracamy tamborek o 180 stopni i ponownie przewlekamy igłę przez oczka tego samego rzędu, raz nad, raz pod nicią tiulu. UWAGA: igła wychodzi poza konturem.
• Ponownie przymocowujemy nić konturu do krawędzi ostatniego oczka w rzędzie.

7. Wypełniony kontur prawego listka.

8. Ponieważ na igle została nam długa nić a do wypełnienie mamy lewy listek, przeciągniemy nić z tyłu haftu.
• Najpierw przebijamy igłę na lewą stronę w pobliżu konturu.

9. Obracamy tiul na lewą stronę i chwytamy 2-3 nici tiulu.

10. Przeciągamy pod nimi nić i obracamy tiul na prawą stronę.

11. Lewy listek. Wybieramy rząd wskazany szpilką.

12. Ponieważ pierwszy rząd jest oddalony od miejsca, w którym wyszła igła, przeplatamy nić wzdłuż konturu.

13. Rząd za rzędem wypełniamy kontur.

14. Prawy płatek kwiatuszka. Wypieramy rząd wskazany szpilką.

15. Ponieważ pierwszy rząd jest połowiczny zaczynamy od jego początku czyli od góry płatka.

16. Rząd za rzędem wypełniamy kontur.

17. Lewy płatek. Wybieramy rząd wskazany szpilką.

18. Wypełniamy płatek, rząd za rzędem.

19. Zbliżenie wypełnienia.

20. Gotowy wypełniony kontur.

Instruktaż powstał w ramach wydarzenia Sztuka do rzeczy – design w Krakowie.
Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Miasta Krakowa.