Sygnatura:
Tytuł: arch_L_58
Data:
Twórca:
Zawartość:

22 maja 1955 r. Zdjęcie komunijne Zdzisława Żurka.

Ofiarodawca: Zdzisław Żurek