Apel do Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity

Szanowny Panie Wojewodo,

Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję, która umożliwiłaby wpisanie unikatowej, drewnianej chałupy z 1912 roku, usytuowanej w Bronowicach Małych w Krakowie, do rejestru zabytków.

Chałupa ta jest ostatnim przykładem zrębowego budownictwa drewnianego w Bronowicach, dawnej wsi dziś części Krakowa, rozsławionej przez Stanisława Wyspiańskiego w Weselu. Chałupa ulokowana w pobliżu Rydlówki i Tetmajerówki stanowi symbol materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.

Chałupa popada w ruinę, ale z powodu nieuregulowanego statusu prawnego budynku, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nie może jej wpisać do rejestru zabytków. Brak wpisu uniemożliwia podjęcie działań ratujących obiekt. Sprawa jest bardzo pilna, gdyż chałupa jest w tak złym stanie technicznym, że może nie przetrzymać kolejnej zimy. Konieczna jest bezzwłoczna i gruntowna konserwacja budynku. Zebrana dokumentacja pokazuje, że ratowanie chałupy to sprawa wymagająca niestandardowych rozwiązań, których zastosowanie jest konieczne, by ocalić reliktowy obiekt.

Liczymy na to, że interwencja Pana Wojewody pozwoli przełamać urzędniczą niemoc.

AKTUALIZACJA [30 listopada 2020]:

Szanowni Państwo,

Nadeszła odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego. Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego zapewnia, iż prowadzone są intensywne działania mające na celu odnalezienie wszystkich spadkobierców obiektu i uregulowanie jego statusu prawnego. Jednocześnie Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa informuje, iż chałupa jest objęta ochroną prawną ustaloną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym Uchwałą nr LIX /813/12 Rady Miasta Krakowa z 24 października 2012r. Będziemy Państwa informować, gdy tylko pojawią się kolejne wiadomości w sprawie zabytkowej chałupy.

Aktualizacja [12 stycznia 2021]

Do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został ponownie wysłany wniosek o wpis do rejestru, tym razem jednak we wniosku zasugerowane zostały rozwiązania prawne, mogące przyspieszyć procedurę. Czekamy na odpowiedź.

AKTUALIZACJA [6 lutego 2021]

W odpowiedzi na pismo Urząd Wojewódzki oraz Urząd Ochrony Zabytków informują: “W stosunku do udziału jednego ze współwłaścicieli prowadzone są czynności zmierzające do nabycia spadku na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast nadal trwają działania zmierzające do ustalenia kręgu ewentualnych spadkobierców po drugim współwłaścicielu”.

Aktualizacja [2 kwietnia 2021]

Do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało wysłane pismo z prośbą o informację, jak przedstawiają się postępy w poszukiwaniach pozostałych spadkobierców.

Aktualizacja [8czerwca 2021]

Do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego została ponownie wysłana prośba o przedstawienie aktualnego stanu poszukiwań spadkobierców. Na pismo wysłane w kwietniu jak dotąd nie nadeszła odpowiedź.

AKTUALIZACJA [18 czerwca 2021]

Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż : “w odniesieniu do jednego z właścicieli, w stosunku do którego trwały ustalenia zmierzające do ustalenia kręgu jego spadkobierców, Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK przekazało komplet dokumentów do Zespołu Radców Prawnych wraz z pismem o złożenie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po ww. osobie na rzecz Skarbu Państwa. W odniesieniu do pozostałych udziałów prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, zmierzające do wystąpienia do sądu powszechnego o przeprowadzenie postępowań spadkowych po współwłaścicielach nieruchomości i ich spadkobiercach. Aktualnie jest analizowany i uzupełniany obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie”.

AKTUALIZACJA [21 lipca 2021]

Nie mogąc przełamać urzędniczej niemocy zwróciliśmy się o pomoc do Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego. Prezydent wnikliwie zapoznał się ze sprawą i skierował nas na spotkanie do Biura Przejmowania Mienia i Rewindykacji UMK. Spotkanie odbyło się dzisiaj ( 21 lipca 2021), zostaliśmy życzliwie przyjęci. Dowiedzieliśmy się, że Biuro złożyło wniosek w Sądzie o zgodę na przejęcie przez Skarb Państwa części nieruchomości. To pozwoli na wpis do rejestru zabytków. Dyskutowaliśmy także nad kwestią tymczasowego zabezpieczenia chałupy.


Podpisz naszą petycję!

1,026 podpisy

Najnowsze podpisy
1,026 Małgorzata Lutomska-Kluz Mieszkanka Bronowic 1 czerwca 2021
1,025 Magdalena Rełek-Matuszczak Specjalista da badań 26 maja 2021
1,024 Katarzyna Karus-Wysocka Krakowianka 25 maja 2021
1,023 Agnieszka Wyszkowska Sosnowiec 22 kwietnia 2021
1,022 Bogusława Breś Krakowianka 1 marca 2021
1,021 Agnieszka Kuźma Przewodnik miejski 18 lutego 2021
1,020 Maja Olszewska Mieszkanka Krakowa 17 stycznia 2021
1,019 Tomasz Olszewski Obywatel 16 stycznia 2021
1,018 Ewelina Pajak Mieszkanka Krakowa 4 stycznia 2021
1,017 Jadwiga Olkuska Polonistka 4 stycznia 2021
1,016 Arleta Blitek Nauczyciel 3 stycznia 2021
1,015 Monika Głuch Mieszkanka Krakowa 3 stycznia 2021
1,014 Renata Nowak-Bojenko mieszkanka Krakowa 3 stycznia 2021
1,013 Dominika Serzysko Ja 29 grudnia 2020
1,012 Danuta Tomkowicz rodowita mieszkanka Bronowic przez40 lat, obecnie mieszkam w okolicach Wieliczki, ale sercem pozostalam w Bronowicach 8 grudnia 2020
1,011 Iwona Kaszucka-Klaczak mieszkanka Bronowic / lekarz 30 listopada 2020
1,010 Izabela Klekotka mieszkanka Bronowic 21 listopada 2020
1,009 Maciej Romanowski prawnik 21 listopada 2020
1,008 Janusz Dygut mieszkaniec i miłośnik Bronowic Małych 20 listopada 2020
1,007 Alicja Sułkowska Dygut Nauczyciel SP nr 50 w Bronowicach i mieszkanka Bronowic Małych . 20 listopada 2020
1,006 Sylwia Dąbrowska mieszkanka Krakowa 18 listopada 2020
1,005 Mariusz Puzio Kraków, Krowodrza 16 listopada 2020
1,004 Elżbieta Puzio Krakowianka, Krowodrza 16 listopada 2020
1,003 Anna Nowak mieszkanka Bronowic Małych, członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 16 listopada 2020
1,002 Wojciech Borówka Bronowiczan z urodzenia 15 listopada 2020
1,001 Olga Nawrot mieszkanka Bronowic 14 listopada 2020
1,000 Barbara Nawrot miłośniczka Bronowic 14 listopada 2020
999 Barbara Rzeszowiak Matka polka 14 listopada 2020
998 Agata Pudło mieszkaniec Krakowa 14 listopada 2020
997 Barbara Pudło mieszkaniec Krakowa 14 listopada 2020
996 Joanna Zawisza Mieszkaniec 13 listopada 2020
995 Adrian Pozarzycki Emeryt, mieszkaniec Bronowic 12 listopada 2020
994 Maria Pozarzycka Emerytka, mieszkanka Bronowic 12 listopada 2020
993 Jadwiga Habel Miłośniczka Bronowic 12 listopada 2020
992 Wojciech habel mieszkaniec wsi 12 listopada 2020
991 Paweł Jan Słowik radca prawny, miłośnik Bronowic, korzenie po kądzieli bronowickie 11 listopada 2020
990 Joanna Słowik Mgr 11 listopada 2020
989 Aleksandra Bożek Magister nauk o rodzinie 10 listopada 2020
988 Iwona Morawiec mieszkanka Bronowic 9 listopada 2020
987 Józef Morawiec mieszkaniec Bronowic 9 listopada 2020
986 Małgorzata Wiśniewska mieszkanka Bronowic 9 listopada 2020
985 Aneta Morawiec mieszkanka Bronowic 9 listopada 2020
984 Tomasz Niewiedziała Nowy mieszkaniec Bronowic. Architekt z Gdyni. 6 listopada 2020
983 Barbara Szala student 6 listopada 2020
982 Angelika Kotowicz Studentka 5 listopada 2020
981 Paweł Czubachowski Student 5 listopada 2020
980 Wiktoria Drapała Studentka 5 listopada 2020
979 Hubert Bieniek Student 5 listopada 2020
978 Monika Dudek Kobieta z podkrakowskiej wsi 4 listopada 2020
977 Malwina Bernacka mieszkanka i fanka Bronowic 3 listopada 2020
976 Szymon Matlak mieszkaniec Krowodrzy 1 listopada 2020
975 Tomasz Kostecki Krakowianin 31 października 2020
974 Agnieszka Mazan-Kostecka Krakowianka 31 października 2020
973 Joanna Dąbrowska mgr inż. fanka Bronowic 😉 31 października 2020
972 Dariusz Kapica mieszkaniec Bronowic 30 października 2020
971 Agnieszka Więckowska historyk 30 października 2020
970 Paweł Wójcik Mgr inż. technologii chemicznej 29 października 2020
969 Anna Rychlik Mgr 28 października 2020
968 Wiktor wszołek Pan 28 października 2020
967 barbara Wszołek petycja 28 października 2020
966 Sam Buli Flt driver 28 października 2020
965 Kama Głowacka Student 28 października 2020
964 Agata Stawska Mgr muzykolog, mieszkanka Bronowic 28 października 2020
963 Marcin Mikołajczyk mieszkaniec Bronowic, elektronik. 28 października 2020
962 Danuta Stawska Mgr emerytowana radna Dzielnicy Bronowice, 28 października 2020
961 Aleksandra Gruszka-Gosiewska dr hab. 28 października 2020
960 Anita Glowacka Revenue Manager 28 października 2020
959 Anna Kiesell Guide 27 października 2020
958 Małgorzata Leśniak Kierownik Działu Marketingu 27 października 2020
957 Ryszard Stawski Mgr inż. emerytowany dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska U.M. Krakowa, mieszkaniec Bronowic 27 października 2020
956 Stanisław Wasilewski profesor Instytutu PAN 27 października 2020
955 Joanna Czernik Mieszkaniec Bronowic 27 października 2020
954 Izabela Stasiak Mgr 27 października 2020
953 Malwina Brinken-Kaczyńska mgr socjologii 26 października 2020
952 Agnieszka Filipkowska mgr 26 października 2020
951 Mieczysław Marek Stachura mgr inż.elektronik, mieszkaniec Bronowic , członek TPB, wieloletni działacz w zakresie propagowania Bronowic ,współtwórca wielkoformatowych tablic Trasy Bronowice - Mydlniki. 26 października 2020
950 Zdzisław Gołąb Emeryt mieszkaniec Bronowic 26 października 2020
949 Maciej Mazurkiewicz prof. dr hab. inż. 26 października 2020
948 Joanna Kokowska nauczycielka, absolwentka szkoły im. Lucjana Rydla 26 października 2020
947 Wacław Dziurzyński pracownik naukowy PAN, mieszkaniec Bronowic 26 października 2020
946 Adam Dziurzyński krakowiaczek jeden 26 października 2020
945 Tomasz Niemczewski miłośnik Bronowic Małych 26 października 2020
944 Monika Gocyk-Niemczewska mieszkanka Bronowic Małych 26 października 2020
943 Bernadetta Łacheta wielbiciel twórczości St.Przybyszewskiego 26 października 2020
942 Kinga Maruszak przewodnik miejski 26 października 2020
941 Agnieszka Jachimek Pracownik biurowy 26 października 2020
940 Radosław Korzycki - 26 października 2020
939 Zbyszek Kaszynski Prezes spolki 26 października 2020
938 Joanna Pilch Mieszkanka Bronowic, chcąca moc okazać kolejnym pokoleniom zabytki okoliczne 25 października 2020
937 Grzegorz Synowski Kraków 25 października 2020
936 Jerzy Dietrich mgr inż. architekt wykładowca AGH 25 października 2020
935 Małgorzata Janik Wielbiciel sztuki 25 października 2020
934 Paulina Urbańska Mieszkanka Bronowic 25 października 2020
933 Zofia Wać mieszkanka Starej Krowodrzy 25 października 2020
932 Jakub Żurowski student, mieszkaniec bronowic 25 października 2020
931 Anna Majewska Krakowianka,redaktorka i fotografka 25 października 2020
930 Danuta Majewska mieszkanka i miłośniczka Krakowa, emerytka 25 października 2020
929 Małgorzata Chytkowska mieszkanka Krowodrzy 25 października 2020
928 Tomasz Kaczmarek Mieszkaniec i miłośnik Krakowa 25 października 2020
927 Anna Król-Pisarska Była mieszkanka Bronowic 25 października 2020
926 Natalia Wojnakowska Przewodniczka po Krakowie, mieszkanka Bronowic 25 października 2020
925 Katarzyna Prucnal Przewodnik po Krakowie 25 października 2020
924 Sebastian Bałut uczeń, mieszkaniec Krakowa 25 października 2020
923 Barbara Schmidt krakowianka 25 października 2020
922 Marzena Błach rodowita krakowianka 25 października 2020
921 Piotr Piwowar Dr inż. 25 października 2020
920 Mateusz J. Zimny doktorant UPJPII, przewodnik po Krakowie 25 października 2020
919 Anna Dyl była mieszkanka Bronowic 25 października 2020
918 Agnieszka Cyganik Mieszkanka Bronowic Małych 25 października 2020
917 Jerzy Ostrowski Mieszkaniec osiedla Widok 25 października 2020
916 Mateusz Świercz Mgr, przewodnik 25 października 2020
915 Andrzej Baran Osoba prywatna. 25 października 2020
914 Magdalena Krokosz . 25 października 2020
913 Aleksandra Biela Przewodniczka 25 października 2020
912 Sławomir Hrapkowicz Działalność gospodarcza 25 października 2020
911 Agnieszka Tatoj mgr inz. 25 października 2020
910 Krzysztof Kłosowicz Ratujmy 25 października 2020
909 Łukasz Miszczyk Mieszkaniec Bronowic Małych 25 października 2020
908 Ryszard Strojnowski Mieszkaniec dzielnicy 25 października 2020
907 Agnieszka Kocyk Mieszkanka Bronowic Małych 25 października 2020
906 Rafał Biernat Mieszkaniec Bronowic 25 października 2020
905 Justyna Jarocka Pracownik instytucji kultury 25 października 2020
904 Danuta Dziedzic Emerytka 25 października 2020
903 Berenika Karamon Krakowianka z czwartego pokolenia 25 października 2020
902 Stanislaw Dziedzic Producent filmow fabularnych 25 października 2020
901 Andrzej Biernakiewicz były mieszkaniec Bronowic 24 października 2020
900 Magdalena Dziubek -Staniewska Nauczyciel 24 października 2020
899 Michał Rogal mieszkaniec Bronowic 24 października 2020
898 Justyna Szarawarska Wykształcenie średnie 24 października 2020
897 Marcin Fabrycy Geolog - wychowany w Bronowicach 24 października 2020
896 Anna Śliż Architekt 24 października 2020
895 Władysław Chłopicki dr hab., anglista, Uniwersytet Jagielloński, mieszkaniec sąsiedniej Krowodrzy 24 października 2020
894 Małgorzata Sulisz animatorka kultury 24 października 2020
893 Melania Gurgul nauczycielka 24 października 2020
892 Izabela Majchrzak Student 24 października 2020
891 Bogumiła Braczkowska Krakowianka, nauczyciel akademicki 24 października 2020
890 krzysztof legan Bronowiczanin z urodzenia i wyboru 24 października 2020
889 Ewa Kłaczkowska Nauczycielka 24 października 2020
888 Antoni Łapajerski spolczny opikun zabytków 24 października 2020
887 Łukasz Pacek Własna działalność gospodarcza 24 października 2020
886 Magdalena Gaber-Korzycka Pedagog 24 października 2020
885 Natalia Pierzchała mieszkanka bronowic 24 października 2020
884 Mateusz Wyżga dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego 24 października 2020
883 Krzysztof Folta dr n med. Ordynator 24 października 2020
882 Piotr Rusin Stolarz 24 października 2020
881 Andrzej Zoll Student III roku Prawa, WPiA UJ 24 października 2020
880 Renata Kołton przewodniczka 24 października 2020
879 Jolanta Toll nauczyciel j. polskiego , Opole 24 października 2020
878 Justyna Nowosad-Maj Mieszkanka 24 października 2020
877 Natalia Ojczyk Krakowianka, architekt krajobrazu, studentka 24 października 2020
876 Monika Prokopiuk Studentka architektury krajobrazu 24 października 2020
875 Karolina Dopart Krakowianka 24 października 2020
874 Barbara Lekarczyk-Cisek Prowadzę bloga Kulturalne Ingrediencje. 23 października 2020
873 Barbara Kulig mgr inż. krakowianka z 3 pokolenia,mieszkanka Krowodrzy 23 października 2020
872 Bożena Boba-Dyga Rzeczoznawca w zakresie konserwacji zabytkow w specjalnosci ko serwacja malarstwa i powierzchni architektonicznych 23 października 2020
871 Katarzyna Kulig-Kozłowska Manager ds. Funduszy inwestycyjnych 23 października 2020
870 Bartłomiej Warmuz Credit Manager 23 października 2020
869 Henryk Łukasik Przewodnik po Krakowie 23 października 2020
868 Andrzej Ciaputa mieszkaniec 23 października 2020
867 Katarzyna Zdańska nauczyciel z Bronowic 23 października 2020
866 Rafał Nowak student UJ 23 października 2020
865 Alinia Poznańska Sąsiadka 23 października 2020
864 Anna Grzegorczyk Mieszkanka Bronowic 23 października 2020
863 Kinga Flasińska Nauczyciel akademicki 23 października 2020
862 Dominika Wielecka Magister, właściciela 23 października 2020
861 Agnieszka Greniuk mieszkanka Krakowa, student architektury krajobrazu 23 października 2020
860 Borys Korszyński architekt 23 października 2020
859 Magdalena Przebinda projektant, autor projektu Parku Tetmajera w Bronowicach 23 października 2020
858 Natalia Zadak Student 23 października 2020
857 Fryderyk Kwiatkowski był mieszkaniec Bronowic, rodzinne okolice 23 października 2020
856 Joanna Januszkiewicz Mieszkanka Bronowic 23 października 2020
855 Maria Szponar miłośnik tradycji 23 października 2020
854 Marek Lasyk Fotoreporter 23 października 2020
853 Marzena Bielecka właściel firmy eventowej 23 października 2020
852 Janusz Krupa przedsiebiorca 23 października 2020
851 Robert Piwowarczyk Ks. Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych 23 października 2020
850 Dariusz Kaliciak Obywatel 23 października 2020
849 Maryla Dryja pracownik Muzeum Archeologicznego w Krakowie 23 października 2020
848 Anna Cieciora - 23 października 2020
847 Maria Sawczuk-Szadkowska Studentka, Mieszkanka Bronowic 23 października 2020
846 Adam Michoński Mgr filologii angielskiej 23 października 2020
845 Józef Kozynacki Mieszkaniec Bronowic od urodzenia 23 października 2020
844 Sławomir Majchrzak Obywatel 23 października 2020
843 Grażyna Korzonkiewicz Mieszkanka Bronowic 23 października 2020
842 Sofian Blaifi Mieszkaniec 23 października 2020
841 Joanna Korzonkiewicz-Kabat Mieszkanka Bronowic 23 października 2020
840 Paweł Różycki Wielbiciel sztuki 23 października 2020
839 Karolina Zakrajewska Mieszkanka Bronowic 23 października 2020
838 Monika Blauth Brand & Communication Manager 23 października 2020
837 Aneta Dyrcz Wielbicielka Bronowic 23 października 2020
836 Łukasz Bociek Pedagog 23 października 2020
835 Radosław Czarnecki Przyjaciel i fan BRONOWIC 23 października 2020
834 Ewa Murawska Socjolog, Historyk Ubioru, Koniara 23 października 2020
833 Maciej Krzanowski Nauczyciel akademicki 23 października 2020
832 Dmytro Kalinowski Obywatel 23 października 2020
831 Waldemar Wanat Człowiek 23 października 2020
830 Magdalena Mikutowska-Łabuz Krakowianka, mieszkanka Bronowic 22 października 2020
829 Agnieszka Sobczak Mgr 22 października 2020
828 Monika Szeptyńska Była mieszkanka Bronowic 22 października 2020
827 Maciej Romanowski Mgr 22 października 2020
826 Weronika Turnau-Koźlik Mieszkanka Bronowic 22 października 2020
825 Krystyna Duda mieszkanka Kalwarii Zebrzydowskiej 22 października 2020
824 Marcin Krzyżański Krakowianin 22 października 2020
823 Monika Staszak Mieszkaniec bronowic 22 października 2020
822 Karolina Szafarowicz krakowianka 22 października 2020
821 Jolanta Rozycka Mgr 22 października 2020
820 Monika Widla Pani 22 października 2020
819 Paweł Wala Ta chata to historia! 22 października 2020
818 Barbara Płaza mieszkanka Bronowic po mamie 22 października 2020
817 Magdalena Jopek Insyruktor 22 października 2020
816 Mirek Janowski Krakus z urodzenia i serca 22 października 2020
815 Patrycja Haupt dr hab. inż. arch., prof. PK 22 października 2020
814 Anna Maćkosz mieszkanka Bronowic 22 października 2020
813 Zbigniew Kaleta mieszkaniec Bronowic 22 października 2020
812 Barbara Sambor mieszkanka Bronowic 22 października 2020
811 MAGDALENA Kulma Mieszkaniec bronowic 22 października 2020
810 Dorota Wałek pracownik biurowy 22 października 2020
809 Małgorzata Słota mieszkanka Bronowic 22 października 2020
808 Ewa Szubryt Mieszkanka Nowej Huty, z ktorej takie chaty juz poznikaly 🙁 22 października 2020
807 Krzysztof Krzewiński ojciec uczniów SP50, miłośnik historii 22 października 2020
806 Konstanty Zieliński Archiwista 22 października 2020
805 Żaneta Krawczyk Kurator 22 października 2020
804 Maria Franik nauczycielka, uczę w szkole blisko Bronowic 22 października 2020
803 Adam Gryczyński animator kultury, art. fotografik, dokumentalista Nowej Huty 22 października 2020
802 Maja Sioła Rodowita Bronowianka 22 października 2020
801 Arkadiusz Grociak Rodzic uczniów szkoły w Bronowicach 22 października 2020
800 Maciej Karabon absolwent UJ 22 października 2020
799 Kinga Michałowska Prof. UEK dr hab. 22 października 2020
798 Lecj Bialik dawny mieszkaniec Bronowic 22 października 2020
797 Daria Salwerowicz była mieszkanka Bronowic 22 października 2020
796 Marian Sikora emeryt - korzenie bronowickie 22 października 2020
795 Gabriela Murczyńska Mgr 22 października 2020
794 Ewa Cechnicka Absolwentka UJ 22 października 2020
793 Michał Slawik Dr 22 października 2020
792 Iwona Glińska Bibliotekarka z Częstochowy 22 października 2020
791 Żaneta Bugajska-Moskal Krakowianka 22 października 2020
790 Mateusz Machowski Mieszkaniec bronowic 22 października 2020
789 Bogusława Stalmachowska Mieszkanka Nowej Huty 22 października 2020
788 Robert Mrowiec Miłośnik tradycji 22 października 2020
787 Stanisław Pelc Mgr anglistyki 22 października 2020
786 Iwona Twardowska Pracownik 22 października 2020
785 Ewa Śnieżyńska-Stolot prof, dr hab,, historyk sztuki, mieszkam w Bronowicach Małych 22 października 2020
784 Ewa Karaś Emerytka z Warszawy 22 października 2020
783 Danuta Dyląg ksiegowa 22 października 2020
782 Marta Bergier Nauczyciel 22 października 2020
781 Agnieszka Baranowska-Musik polonista 22 października 2020
780 Marek Mazur Maniak Pana Stasia Wyspiańskiego 22 października 2020
779 Magdalena Dyras dr hab. prof.UJ mieszkanka Bronowic 22 października 2020
778 Iwona Michalska Sosnowska Prawnuczka Stanisława Wyspiańskiego 22 października 2020
777 Malgorzata Klimek Pani 22 października 2020
776 Agnieszka Pałęga Bibliotekarka 22 października 2020
775 Karolina Stalmachowska solista NOSPR, dr sztuki. 22 października 2020
774 Małgorzata Łęgowik bibliotekarka 22 października 2020
773 Halina Glowa Mieszkanka Balic 22 października 2020
772 Martyna Marzec Mieszkanka Bronowic Małych 22 października 2020
771 Elżbieta Binswanger publicystka, mieszkanka Bronowic 22 października 2020
770 Maja Buchta mieszkanka Bronowic Małych 22 października 2020
769 Zofia Buchta mieszkanka Bronowic Małych 22 października 2020
768 Klaudia Pazdan . 22 października 2020
767 Agnieszka Augustyniak Inspektor w MOPR Lublin 22 października 2020
766 Agnieszka Głowacka polonistka 22 października 2020
765 Anna Bździkot Studentka 22 października 2020
764 Ewa Jastrzębska mieszkanka Bronowic 22 października 2020
763 Ilona Kowalska Bibliotekarka 22 października 2020
762 Lidia Kućmierz mieszkanka Bronowic 22 października 2020
761 Jan Niemaszek aktor,reżyser 22 października 2020
760 Andrzej Mikulski architekt, mieszkaniec Krowodrzy, miłośnik Krakowa 22 października 2020
759 Adam Manterys Krakowianin z trzego pokolenia, mieszkam na Krowodrzy czyli prawie w Bronowicach 22 października 2020
758 Małgorzata Polak Pracownik Urzędu Miasta Krakowa 22 października 2020
757 Tadeusz Łopatkiewicz dr etnograf 22 października 2020
756 Iwona Parzyńska Pełnomocnik dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. Osób z Niepełnosprawnościami 22 października 2020
755 Magdalena Sobczak mieszkanka Krakowa 22 października 2020
754 Romualda Ulasińska Psycholog, psychoterapeuta 22 października 2020
753 Agnieszka Dziewulska Historyczka sztuki, redaktorka w wydawnictwie książkowym 22 października 2020
752 Karina Baron mieszkanka Częstochowy 22 października 2020
751 Pawel Gunia Prawnik 22 października 2020
750 Dominika Bartik-Osikowicz muzealnik 22 października 2020
749 Maciej Sergiusz Piotrkowski Dr 22 października 2020
748 Izabela Łukasik przyjaciel Bronowic 22 października 2020
747 Anna Wołek-Kornaś Anna Wołek-mieszkanka i miłośniczka Bronowic 22 października 2020
746 Hubert Gajewski Młodzieżowy Radny Krakowa 22 października 2020
745 Beata Rożek mieszkanka Krakowa 22 października 2020
744 Aneta Wrzesien Mieszkanka z okolicy 22 października 2020
743 Alicja Wójcik Wiceprzewodnicząca Powiatu Krakowskiego 22 października 2020
742 Anna Niżegorodcew anglistka, emerytowana profesor UJ 22 października 2020
741 Maria Filipowicz-Rudek wykladowca 22 października 2020
740 Magdalena Musiał Pani 22 października 2020
739 Aleksandra Koper Nauczycielka 22 października 2020
738 Katarzyna Glinianowicz wykładowczyni, mieszkanka Krakowa 22 października 2020
737 Irena Dyna Bronowiczanka 22 października 2020
736 Beata Chmielowska - Fryz Mgr filologii polskiej 22 października 2020
735 Katarzyna Zamora Student 22 października 2020
734 Gabriela Glinianowicz mgr archeologii, Krakus z dziada pradziada, miłośniczka historii, starego budownictwa, pełna szacunku reliktów przeszłości takich jak ten. 22 października 2020
733 Tadeusz Lemański architekt 22 października 2020
732 Lucyna Dinibutun Specjalista ds. Personalnych 22 października 2020
731 Katarzyna Niżegorodcew Asystka, fotografka, mieszkanka Krakowa 22 października 2020
730 Jacek Kwiatkowski Szary człowiek 22 października 2020
729 Weronika Kostecka Studentka 22 października 2020
728 Kinga Musiał Studentka ODK - UJ 22 października 2020
727 Joanna Malita-Król mieszkanka Bronowic 22 października 2020
726 Agnieszka Zygadło Absolwentka UP Socjologii w Krakowie 22 października 2020
725 Andrzej Kucner mieszkaniec Olsztyna 22 października 2020
724 Jakub Palacz aktor 22 października 2020
723 Magdalena Kumala Studentka 22 października 2020
722 Ilona Milewska Nauczyciel 22 października 2020
721 Michał Zieleniewski mieszkaniec Nowej Huty, w której wiele takich chałup czeka na ratunek i skansen. 22 października 2020
720 Magdalena Urbankowska- Gunia Przedsiębiorca 22 października 2020
719 Zofia Hołubowska studentka, mieszkanka Krakowa 22 października 2020
718 Katarzyna Ogińska-Bruchal Psycholog 22 października 2020
717 Artur Pióro Architekt Infrastrukty IT, mieszkaniec Bronowic 22 października 2020
716 Urszula Majcher-Legawiec Krakowski Ambasador Wielokulturowości 22 października 2020
715 Agnieszka Bryk Prawnik 22 października 2020
714 Aleksandra Lis dr 22 października 2020
713 Agnieszka M Administracja 22 października 2020
712 Mirosława Kucia-Tyczyńska Architekt 22 października 2020
711 Marek Jakubowski Mieszkaniec gminy Zabierzów. 22 października 2020
710 Dorota Kostołowska Pocztowiec 22 października 2020
709 Barbara Turnau Studentka UJ 22 października 2020
708 Dariusz Karaś Emeryt 22 października 2020
707 Anna Treit architektka 22 października 2020
706 Anna Solecka Referent 22 października 2020
705 Bożena Mąsior nauczycielka z Krakowa 22 października 2020
704 Magdalena Jarzębowska mieszkana Krakowa 22 października 2020
703 Kinga Tucholska dr n. hum. 22 października 2020
702 Małgorzata Kąkiel krytyczka literacka, polonistka, warszawianka, ale wielbicielka literatury, pamiątek po artystach oraz o ich epoce 22 października 2020
701 Kaja Hołubowska Krakowianka, psycholożka 22 października 2020
700 Laura Facchini Kultura, sztuka, antyki 22 października 2020
699 Paulina Kowalczyk historyk sztuki 22 października 2020
698 Waldemar Cudzik Częstochowa 22 października 2020
697 Agata Rospondek Częstochowa 22 października 2020
696 Luiza Sawicka Hofstede Pracownik kultury, miłośnik sztuki i literatury. 22 października 2020
695 Joanna Bobowska kultira I sztuka 22 października 2020
694 Dominika Biegun Magister Geografii 22 października 2020
693 Radosław Tadeusz Skowron Lokaly prozaik, eseista, neo-marksista 22 października 2020
692 Krzysztof Kuciński Rodzic 22 października 2020
691 Agnieszka Kucinska Rodzic dziecka z pobliskiej szkoły 22 października 2020
690 Jan Romanowski aktor Teatru Stu w Krakowie, Teatru Nowego w Poznaniu mieszkaniec Bronowic Małych 22 października 2020
689 Tomasz Kulczycki Mieszkaniec Bronowic 22 października 2020
688 marta romanowska emerytowany kustosz Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, mieszkanka Bronowic Małych 22 października 2020
687 Anna Kuchta dr, UJ 22 października 2020
686 Magdalena Pacyga Pracownik biurowy, wspierający dziedzictwo kukturowe 22 października 2020
685 Bożena Cader Specjalista kredyty 22 października 2020
684 Agnieszka Nowak Przewodnik licencjonowany po Krakowie 22 października 2020
683 Anna Szumowska-Chudzińska em. polonistka XVII LO im. Młodej Polski 22 października 2020
682 Katarzyna Fabijanowska Wykładowca PK 22 października 2020
681 Iga Glazewska Kraków 22 października 2020
680 Anna N Nauczyciel 22 października 2020
679 Józefa Drwięga Emeryt 22 października 2020
678 Zofia Malcher emerytka, obywatelka, mieszkanka Krakowa (Krowodrzy) 22 października 2020
677 Katarzyna Marciniszyn mieszkanka Bronowic 22 października 2020
676 Edward Chudziński dr, b. redaktor naczelny Rocznika "Małopolska" 22 października 2020
675 Maria Gurgul mgr 22 października 2020
674 Krystyna Sadowska dyrektor 22 października 2020
673 Natalia Kućma dyrektorka 22 października 2020
672 Ppiotr Żabicki Kraków 22 października 2020
671 Elżbieta Slezkin Dekoratorka na emeryturze 22 października 2020
670 Katarzyna MITSCHKE pedagog 22 października 2020
669 Andrzej Leraczyk projektant 22 października 2020
668 Hanna Stanisislawska Emeryt 22 października 2020
667 Agnieszka Kądziela mieszkanka Krakowa 22 października 2020
666 Iza Olkuśnik Mgr 22 października 2020
665 Elżbieta Mięsowicz emerytka 22 października 2020
664 Anna Warzecha pracowniczka Muzeum Krakowa 22 października 2020
663 Andrzej Słota fotografujący mieszkaniec starych dzielnic Krakowa - teraz Bronowic 22 października 2020
662 Elżbieta Surdej miłośnik zabytków 22 października 2020
661 Joanna Puchalska dr, adiunkt UJ 22 października 2020
660 Edyta Tobjasz mama pochodzi z Bronowic 22 października 2020
659 Wojciech Zabielski Zabielski przewodnik po Krakowie 22 października 2020
658 Elżbieta Skrzyszowska Emerytka 22 października 2020
657 Agnieszka Kuźma Przewodnik miejski 22 października 2020
656 Irena Jędrysik Mieszkanka Olkusza, niegdyś studentka UJ 22 października 2020
655 Adam Laczek Akwizytor KdM 22 października 2020
654 Mateusz Burzawa Krakowianin. Mgr Religioznawstwa UJ 22 października 2020
653 Piotr Kalista mieszkaniec Krakowa 22 października 2020
652 Adam Grobler krakowianin, profesor filozofii 22 października 2020
651 Anna Skrzypczyk Mieszkaniec 22 października 2020
650 Beata Dwernicka Regulscy moi przodkowie pochodzili z Bronowic 22 października 2020
649 Magdalena Smolska-Kwinta Przewodnik po Krakowie 22 października 2020
648 Katarzyna Buczak-Gasińska Lekarz , potomek bronowickiego rodu Susułów 22 października 2020
647 Katarzyna Ewa Corominas krakowianka, przewodnik miejski po Krakowie 22 października 2020
646 Tomasz Sobczyk mieszkaniec starej Krowodrzy 22 października 2020
645 KATARZYNA kowalska mieszkanka 22 października 2020
644 Jędrzej Skibowski Doktorant AGH 22 października 2020
643 Renata Bednarz emerytka 22 października 2020
642 Magdalena Szymanowska-Widlarz Mieszkanka Bronowic z ul. Pod Strzechą 22 października 2020
641 Sławek Kwaśniewicz mgr inż. mechanik 22 października 2020
640 Klementyna Ochniak-Dudek historyk sztuki i mieszkanka Bronowic 22 października 2020
639 Anna Bajor Projektantka 22 października 2020
638 Anna Kwaśniewicz architekt 22 października 2020
637 Krzysztof Karol Cieslinski Fotograf 22 października 2020
636 Bartosz Janusz programista 22 października 2020
635 Nina Jaklik Mieszkam w Zabierzowie, nieopodal Bronowic 22 października 2020
634 Małgorzata Bruzda Klyszcz Socjolog 22 października 2020
633 Olga O’Toole Doktorant, UJ, krakow 22 października 2020
632 Anna LEWIŃSKA Artystą malarz, architekt, konserwator zabytków , pedagog, członek Bronowickiego Stowarzyszenia Sztuk Wszelkich 22 października 2020
631 Anna Kocemba Kraków 22 października 2020
630 Ewa Ciepielewska artystka 22 października 2020
629 Janusz Bierówka mieszkaniec Krakowa 22 października 2020
628 Ilona Korowczyk Ul. Radzikowskiego 100E,m.18 22 października 2020
627 Tomasz Piekarski Mgr inż, mieszkaniec Bronowic 22 października 2020
626 Patrycja Zatorska - matuszyk Mieszkanka bronowic 22 października 2020
625 Anna Blitek .mieszma 22 października 2020
624 Marek Trzybiński Obywatel 22 października 2020
623 Katarzyna Bednarz mgr inż., branża konstrukcyjno-budowlana, Kraków 22 października 2020
622 Octavian Logigan Dr. 22 października 2020
621 Jacek Graff Nauczyciel emeryt 22 października 2020
620 Barbara Wsol-Mozdzierz Milosnik kultury Krakowa i okolic 22 października 2020
619 Anna Stanisławska-Mischke specjalista, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 22 października 2020
618 Monika Kohut magister 22 października 2020
617 Joanna Hańderek Dr hab. Prof UJ 22 października 2020
616 Otylia Piekarska Plastyk - Członek Bronowickiego St. Sztuk Wszelkich 22 października 2020
615 Marta Kowalska Krytyk teatralny 22 października 2020
614 Maria Spiss Mieszkanka Krakowa 22 października 2020
613 Karolina Sondel-Maciejewska mieszkanka Krakowa 21 października 2020
612 Anita Michalik mieszkanka Bronowic 21 października 2020
611 Anna Warmuz kierownik sprzedaży 21 października 2020
610 Justyna Orszula Ekonomistka 21 października 2020
609 Jacek Reka Starszy Cechu Zdunow 21 października 2020
608 Maria Reka przedsiebiorca 21 października 2020
607 Mateusz Witek Uczeń 21 października 2020
606 Anna Wójcik mieszkanka Bronowic 21 października 2020
605 Joanna Hanusek-Buchta Mieszkanka Bronowic Małych 21 października 2020
604 Jerzy Sztuka Mgr inz metalutg 21 października 2020
603 Danuta Szmyt Psycholog 21 października 2020
602 Łukasz Sztuka Architekt 21 października 2020
601 Rafał Zarzycki mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
600 Krystyna Rutkowska Emeryt 21 października 2020
599 Beata Makowska Menedżer ds produktów zdrowotnych 21 października 2020
598 Zofia Sztuka Mgr Historyk 21 października 2020
597 Alicja Romańska Architekt 21 października 2020
596 Urszula Nowak Dziennikarka 21 października 2020
595 Dorota Najgebauer-Lejko Mieszkanka Krakowa 21 października 2020
594 Katarzyna Swiba Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
593 Joanna Sołga Pracownik administracji 21 października 2020
592 Gabrysia Marecka Uczeń 21 października 2020
591 Magdalena Turnau Nauczycielka 21 października 2020
590 Agata Indrychowska Dyrektor ds handlowych 21 października 2020
589 Gabriela Antonesei Instytut Filologii Romanskiej, UJ 21 października 2020
588 Julia Pasternak krakowianka 21 października 2020
587 Roma Kutyba Krakowianka, kochajaca tradycje 21 października 2020
586 Ewelina Kazienko Historyk 21 października 2020
585 Bogusław Knapik Mieszkaniec Krakowa, miłośnik starych Bronowic 21 października 2020
584 Oskar Pawlik Uczeń 21 października 2020
583 Monika Neckula Matka Polka 21 października 2020
582 Małgorzata Solorz Uczeń 21 października 2020
581 Katarzyna Urbaniak-Zając P. 21 października 2020
580 Tomasz Ogiński miłośnik Bronowic 21 października 2020
579 Bożenna Ryńska Emerytka 21 października 2020
578 Krzysztof Wójt Miłośnik Bronowic 21 października 2020
577 Magdalena Pawlik Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
576 Malgorzata Magier-Bugaj Pani 21 października 2020
575 Magdalena Skowron Baliczanka 21 października 2020
574 Olgerd Anioł Projektant 21 października 2020
573 Malwina Skrzypek Naukowiec 21 października 2020
572 Wojciech Kasprzak Fryzjer 21 października 2020
571 Krzysztof Śliwa Miłośnik drewnianej architektury, pasjonat klimatu starych Bronowic 21 października 2020
570 Aneta Grzyb mgr fizjoterapii 21 października 2020
569 Alicja Markiewicz-Chojkowska Mgr 21 października 2020
568 Zofia Pisarik Uczeń 21 października 2020
567 Marek Pisarik Dyrektor Kreatywny 21 października 2020
566 Marcin Niewalda Fundacja "Genealogia Polaków" 21 października 2020
565 Ewelina Adamus- Górska mgr biologìi, miejsce zamieszkania - Balice 21 października 2020
564 Antoni Bryk Biznesmen 21 października 2020
563 Maja Stella-Sawicka Manager marketingu 21 października 2020
562 Maria Chojkowska-Boguszewska Muzyk 21 października 2020
561 Zofia Hallo Mieszkanka Krakowa 21 października 2020
560 Agnieszka Skowronek mieszkanka okolic Krakowa 21 października 2020
559 Bozena Bryk Emerytka 21 października 2020
558 Joanna Piekarska Kobieta 21 października 2020
557 Marcin Pachucki Mgr 21 października 2020
556 Lucyna Koźmińska-Pałka przedsiębiorca 21 października 2020
555 Joanna Ligęza nauczycielka, krakowianka 21 października 2020
554 Katarzyna Frankiewicz-Oprocha RD VI Bronowice 21 października 2020
553 Katarzyna Pisarik dyrektor artystyczny 21 października 2020
552 Beata Kurdziel Prawnik 21 października 2020
551 Przemysław Jaśkowiec mieszkaniec Krowodrzy 21 października 2020
550 Barbara Brzóska Mgr.zootechniki 21 października 2020
549 Ryszard Anielski lekarz , mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
548 Agnieszka Ziółkowska Mieszkaniec 21 października 2020
547 Jozef Kajta Krakow 21 października 2020
546 Tomasz Biegun przedsieboorca 21 października 2020
545 Oskar Wroński Pracownik 21 października 2020
544 Michał Karliński Służby mundurowe 21 października 2020
543 Marzena Wozny dr nauk humanistycznych, mieszkanka Krakowa 21 października 2020
542 Danuta Biegun Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
541 Izabela Woźniak Mieszkanka okolic Krakowa 21 października 2020
540 Aleksandra Klodzinska Dr nauk Biologicznych ,mieszkanka Bronowic ,na emeryturze 21 października 2020
539 Kalina Ziarkowska - Ząbroń teatrolog 21 października 2020
538 Katarzyna Marecka-Kowal Magister farmacji 21 października 2020
537 Jan Mlodzianowski milosnik Bronowic (starych) 21 października 2020
536 Konrad Grabiński mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
535 Krzysztof Parda aktor 21 października 2020
534 Joanna Łukasik Mieszkanka Krakowa z zamiłowaniem do 21 października 2020
533 Bożena Piłat Lekarz internista 21 października 2020
532 Grzegorz Macała-Wrześniowski Obywatel 21 października 2020
531 agnieszka radwan ekonomistka zafascynowana fotografią 21 października 2020
530 Marian Gołogórski Artysta Rzeźbiarz , właściciel Galerii Sztuki w Krakowie, mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
529 Kamila Gregorczyk Magister 21 października 2020
528 Krzysztof Kozdronkiewicz Kraków, ul.Na Polach 25/4 21 października 2020
527 Laura Sonik Reżyserka 21 października 2020
526 Laura Sonik 21 października 2020
525 Halina Sonik Emerytka 21 października 2020
524 Małgorzata Jantos Radna Miasta Krakowa 21 października 2020
523 Ewa Kaniewska nauczyciel, mieszkam w Bronowicach 21 października 2020
522 Daria Sonik Nauczyciel 21 października 2020
521 Olga Ząbroń Artysta, dr sztuki 21 października 2020
520 Karol Skowronek mieszkaniec okolic Krakowa 21 października 2020
519 Jadwiga Witek Mieszkanka okolic Bronowic 21 października 2020
518 Magdalena Pyzik Miszkanka Libertowa 21 października 2020
517 Hanna Sztuka Artysta Grafik 21 października 2020
516 Anna Fornelska-Migoń artysta malarz 21 października 2020
515 Paulina Tomczyk Mieszkanka Bronowic Małych 21 października 2020
514 Mikołaj Kornecki architekt 21 października 2020
513 Mariusz Waszkiewicz prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody 21 października 2020
512 Łucja Maciuszak- Sasuła Emerytka 21 października 2020
511 Ewa Kaniewska Wolny zawod 21 października 2020
510 Dominik Fudali Student finansów, mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
509 Julian Ślusarczyk Bronowice 21 października 2020
508 Monika Kołodziejczyk Psycholog 21 października 2020
507 Andrzej Kosoń Emerytowany mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
506 Marek Sosenko Założyciel Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenkow 21 października 2020
505 Jakub Stefańczyk Historyk, doktorant na UPJP2 w Krakowie 21 października 2020
504 Monika Gladyszowska Nauczyciel 21 października 2020
503 Grzegorz Skowronek Mieszkaniec Skawiny 21 października 2020
502 Małgorzata Jenta-Dmitruk Artysta plastyk 21 października 2020
501 Tamara Marczewska Mieszkaniec ul.Lea 21 października 2020
500 Adam Goch Radny 21 października 2020
499 Monika Zadrąg mieszkanka Bronowic 21 października 2020
498 Grzegorz Nowak Mieszkaniec Bronowic Małych 21 października 2020
497 Tomasz Gołda Mgr inż. 21 października 2020
496 Anna Słupicka mieszkanka Bronowic 21 października 2020
495 Agnieszka Gregorczyk przedsiębiorca 21 października 2020
494 Krzysztof Starościk Rencista 21 października 2020
493 Anna Jasińska Mgr 21 października 2020
492 Aleksandra Habdas Marchewka Pedagog 21 października 2020
491 Janusz Łaba Fotograf, miłośnik Bronowic 21 października 2020
490 Łukasz Quirini-Popławski mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
489 Aleksandra Jopek mgr 21 października 2020
488 Wojciech Tobiś Mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
487 Mariusz Witek Policjant 21 października 2020
486 Agnieszka Witek Grociak Rodzic uczniów SP nr 50 21 października 2020
485 Agata Musialik Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
484 Mikołaj Menke mieszkaniec Krakowa 21 października 2020
483 Małgorzata Bryła mieszkanka Bronowic, lekarz, Kierownik oddziału 21 października 2020
482 Dorota Kuder dr, ekonomistka, nauczyciel akademicki, mieszkanka Bronowic Małych 21 października 2020
481 Dominika Perek Kierownik działu 21 października 2020
480 Piotr Borowiec radca prawny 21 października 2020
479 Wojciech Hausner Historyk, nauczyciel 21 października 2020
478 Justyna Migdał-Skublicka radca prawny 21 października 2020
477 Katarzyna Borowiec ekonomista/ mieszkanka Bronowic Małych/ wielbicielka tradycji i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 21 października 2020
476 Jakub Wróbel Krakowianin 21 października 2020
475 Barbara Widlińska Lekarz 21 października 2020
474 Mateusz Wygoda Mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
473 Tomasz Wygoda Mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
472 Weronika Wygoda Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
471 Monika Gałaś mieszkanka Bronowic 21 października 2020
470 Dominika Gleń Mieszkanka 21 października 2020
469 Anna Nowak Mieszkanka 21 października 2020
468 Katarzyna Socha-Kuchno Magister 21 października 2020
467 Paulina Konofalska mieszkanka Bronowic 21 października 2020
466 marek tyniec mieszkaniec bronowic 21 października 2020
465 Tymon Sosnowski Uczeń 21 października 2020
464 Krystyna Brzoska Mieszkanka Bronowic Małych 21 października 2020
463 Karolina Prandzioch mieszkanka Bronowic 21 października 2020
462 Karolina Maciejowska Uczeń 21 października 2020
461 Jadwiga Skrzypek Członek Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjacioł Sztuk Wszelkich w Krakowie 21 października 2020
460 Anna Honkisz-Ślęczka Mieszkanka Bronowic Małych 21 października 2020
459 Patrycja Smagon Studentka, pracuje jako Junior Record to Report Accountant, mieszkam na osiedlu Złotej Podkowy 21 października 2020
458 Marta Grindel architekt 21 października 2020
457 Anna Folta-Rusin Literatoroznawczyni 21 października 2020
456 Monika JELEŃ Concierge Sheraton Grand Hotel 21 października 2020
455 Angelika Maciejowska Studentka UJ 21 października 2020
454 Dominika Burnos 21 października 2020
453 Małgorzata Maciejowska mieszkanka Bronowic 21 października 2020
452 Malgorzata Gurtat Manager 21 października 2020
451 Jolanta Surówka Członek Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjacioł Sztuk Wszelkich Wkrakowie 21 października 2020
450 Jarosław Kałuża szyper Królewskiego Flisu na Wiśle 21 października 2020
449 Aleksandra Michalak Nauczyciel 21 października 2020
448 Joanna Krupa Inżynier 21 października 2020
447 Monika Walaszek Pracownik biurowy 21 października 2020
446 Maurycy Menke mgr inż. 21 października 2020
445 Kamila MENKE Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
444 Małgorzata Kraj Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
443 Witold Turdza historyk, muzealnik 21 października 2020
442 Marek Kasztelnik mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
441 Paweł Gorczyca mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
440 Paweł Tabor Kupiec 21 października 2020
439 Elżbieta Kieferling kustosz 21 października 2020
438 Olga Poros-Zielińska Mieszkaniec 21 października 2020
437 Ewa Słobodzian Bronowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie, Prezes Zarządu, pracownik AGH 21 października 2020
436 Marcin Przewoźnik przedsiębiorca, mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
435 Agnieszka Zielińska-Przweoźnik informatyk: Head of Portfolio - International, mieszkanka Bronowic 21 października 2020
434 Paweł Wierzbicki dr, historyk, 21 października 2020
433 Joanna Kantor Muzyk 21 października 2020
432 Andrzej Sikora emeryt bronowianin od 1948 roku zam.ul pasternik 21 października 2020
431 Maria Gawrońska muzealnik 21 października 2020
430 Jarosław Kulpa mgr inż., asystent w PAN, mieszkaniec Bronowic Małych 21 października 2020
429 Roza Ismailova mieszkanka Bronowic 21 października 2020
428 Paulina Miś Pacek Pracownik administacji samorządowej 21 października 2020
427 Janina Zawadzińska Bronowianka z krwi i kości 21 października 2020
426 Kacper Kuczek programista 21 października 2020
425 Tomasz Regulski Przedsiębiorca 21 października 2020
424 Monika Lenart Dietetyk 21 października 2020
423 Bartosz Małanka mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
422 Katarzyna Jarosz-Dopierała Nauczyciel 21 października 2020
421 Patrycja Pietrzyk-Szyfko Osoba pracująca w okolicy 21 października 2020
420 Agata Pasionek-Sacha Nauczyciel 21 października 2020
419 Michał Stopyra emerytowany pracownik naukowy AGH 21 października 2020
418 Magdalena Młodawska mieszkanka Bronowic 21 października 2020
417 Mariola Hausner nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 50, mieszkaniec Bronowic 21 października 2020
416 Monika Śliwińska pisarka 21 października 2020
415 Justyna Judasz Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
414 Magdalena Choragwicka Pani 21 października 2020
413 Iwona Łaskawiec mieszkaniec Krakowa 21 października 2020
412 Katarzyna Jędrzejowska Bronowianka od pokoleń, tu moje korzenie 21 października 2020
411 Barbara Kucińska nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych i równocześnie mieszkanka Bronowic Małych 21 października 2020
410 Marzena Rakowska Pracownik turystyki 21 października 2020
409 Waldemar Jagiełło emeryt mieszkaniec Bronowic Małych 21 października 2020
408 Joanna Boczoń Mieszkanka Krakowa 21 października 2020
407 Barbara Żurek Psycholog 21 października 2020
406 Barbara Sulińska Fizjoterapia 21 października 2020
405 Maria Guzy producent TVP 21 października 2020
404 Krzysztof Rydel zwykły obywatel zatroskany stanem materialnego dziedzictwa kulturowego 21 października 2020
403 Antonina Kołodziejczyk Uczeń 21 października 2020
402 Dorota Martinek nauczycielka ucząca i mieszkająca w Bronowicach 21 października 2020
401 Katarzyna Machowska Inspektor 21 października 2020
400 Agnieszka Szałapska Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
399 Barbara Olczak dr inż. arch., adiunkt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 21 października 2020
398 Katarzyna Hodor Dr hab. inż. arch. Prof. Pk 21 października 2020
397 Urszula Podlecka Nauczycielka 21 października 2020
396 Gerard Podgórski Były mieszkaniec Bronowic nowych. 21 października 2020
395 Katarzyna Ogorzałek mieszkanka Bronowic 21 października 2020
394 Agnieszka Chrostek-Wiktor mieszkanka Bronowic 21 października 2020
393 Anna Gawrońska emerytka MK, przyjaciółka Bronowic 21 października 2020
392 Malgorzata Lech . 21 października 2020
391 Aneta Słomka mieszkanka Bronowic 21 października 2020
390 Michał Kwapień mieszkaniec 21 października 2020
389 Urszula Buczek mieszkanka Bronowic 21 października 2020
388 Dorota Szczepańska nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 50 na Bronowicach 21 października 2020
387 Justyna Jarosz-Romaniec Archeolog 21 października 2020
386 Aneta Szwenk-Bulka mgr 21 października 2020
385 Daria Zaplotynska Pisarz 21 października 2020
384 Małgorzata Mastalińska nauczyciel SP 50 w Krakowie 21 października 2020
383 Nina Tasior Mieszkaniec 21 października 2020
382 Emilia Grzybek Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
381 Monika Kwapień mieszkanka Bronowic 21 października 2020
380 Bożena Ścibor Mieszkanka Bronowic pracownik Muzeum Narodowego 21 października 2020
379 Rafał Konofalski Zatroskany mieszkaniec 21 października 2020
378 Ewa Gaczoł kustosz Muzeum Krakowa 21 października 2020
377 Piotr Dobosz Prof. dr hab., prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, wieloletni członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Członek Wydziału Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Skarbnik Komitetu Kopca Kościuszki, członek ICOMOS, miłośnik Bronowic Małych, osoba o korzeniach bronowickich 21 października 2020
376 Stanisław Staszewski mgr inż. działka w Bronowicach 21 października 2020
375 Andrzej Sikorowski muzyk 21 października 2020
374 Grzegorz Misztal Inżynier Mechanik 21 października 2020
373 Bożena Topolska mieszkanka Bronowic 21 października 2020
372 Sylwia Rolska Nauczyciel 21 października 2020
371 PIOTR BICZ mieszkaniec 21 października 2020
370 Marcin Jedras mgr inz. 21 października 2020
369 Justyna Oćwieja Pracownik SP50 21 października 2020
368 grzegorz fugiel mieszkaniec Nowej Huty 21 października 2020
367 Ewelina Radecka pracownik muzeum 21 października 2020
366 Anna Bujnowska adiunkt, Muzeum Etnograficzne w Krakowie 21 października 2020
365 Zofia Więckowska . 21 października 2020
364 Małgorzata Matwijów Mituś Mieszkanka Krakowa 21 października 2020
363 Teresa Mazur Mieszkanka Bronowic 21 października 2020
362 Halina Blarowska-Bogusław mieszkanka Bronowic 21 października 2020
361 Katarzyna Sonntag nauczyciel 21 października 2020
360 Iwona Nowak mieszkanka Krakowa 21 października 2020
359 Piotr Józed Janowski historyk sztuki, doktorant na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 21 października 2020
358 Katarzyna Tumm mieszkanka Bronowic 21 października 2020
357 Ola Furmańska Architekt krajobrazu 21 października 2020
356 Magda Furmanska Nauczycielka SP 50 w Bronowicach 21 października 2020
355 Grażyna Rosińska mgr farmacji; kierownik apteki; mieszkanka Krakowa 21 października 2020
354 Zofia Kleja Pani 21 października 2020
353 Anna Lerka mieszkanka Bronowic 20 października 2020
352 Małgorzata Huk-Rzeczycka Krakowianka 20 października 2020
351 Joanna Rosińska Mieszkanka Krakowa 20 października 2020
350 Klaudia Kukla Mieszkanka Krakowa 20 października 2020
349 Agata Wilk sympatyk Bronowic 20 października 2020
348 Elżbieta Sroka mieszkanka Bronowic od urodzenia 20 października 2020
347 Paulina Biskup Pracownik Ochrony 20 października 2020
346 Radosław Liwoch archeolog, Kraków 20 października 2020
345 Małgorzata Ostrowska Patriotka 20 października 2020
344 Tajemniczy Kraków wielbiciel Bronowic 20 października 2020
343 Klaudia Klimke Mieszkanka Bronowic 20 października 2020
342 Jolanta Sarna Nauczyciel 20 października 2020
341 Teresa Nowak mieszkanka Krakowa 20 października 2020
340 Karolina Szklaruk Mieszkanka Krakowa 20 października 2020
339 Aleksandra Cielecka Mieszkanka Krakowa, 20 października 2020
338 Ewa Bogaczewicz Ekonomista 20 października 2020
337 Maciej Madej Mgr wychowania fizycznego 20 października 2020
336 Danuta Legutko nauczyciel budowlanki z Bronowic 20 października 2020
335 Czesław Franciszek Krawczyk mgr inż. mech.; tłumacz j.ang.; audytor ISO-9001-mieszkaniec Bronowic 20 października 2020
334 Michał Rutkowski polonista, mieszkaniec Krakowa 20 października 2020
333 Monika Galos Mieszkanka Krakowa 20 października 2020
332 Barbara Dobrek nauczyciel 20 października 2020
331 Karolina Bajkowska Widokówka 20 października 2020
330 Agnieszka Sobala Mieszkanka Krakowa 20 października 2020
329 Ewelina Majka Grafik 20 października 2020
328 Maria Kaluza Nauczyciel emeryt, fascynują mnie tradycje 19 października 2020
327 Elzbieta Dmochowska mieszkanka Krakowa 19 października 2020
326 Ada Otczyk Polonista 19 października 2020
325 Zofia Gręplowska wnuczka Anny i Włodzimierza Tetmajerów 19 października 2020
324 Maria Ząbecka Inż. Leśnik 19 października 2020
323 Joanna Wierzbicka -Pałka recepcjonistka pensjonat „Pola” 19 października 2020
322 Tymon Zagawa Mieszkaniec Bronowic przybyły z Poznania 19 października 2020
321 Edyta Kasprzyk Polka 19 października 2020
320 Patrycja Chruślak Studentka 19 października 2020
319 Halina Madej mieszkanka Bronowic 19 października 2020
318 Anna Kasina Konsultant PKO Direct 19 października 2020
317 Aleksander Mystkowski Mieszkaniec Wieniawy Dlugoszewskiego od 10 lat 19 października 2020
316 Renata Potoczko Mgr filologii klasycznej, mieszkanka Krakowa 19 października 2020
315 Ewa Kowalska Mieszkanka Bronowic 19 października 2020
314 Julia Rejman studentka UJ 19 października 2020
313 Mikołaj Szyba Osoba prywatna 19 października 2020
312 Anna Goleniowska Prawnik 19 października 2020
311 Marek Wróblewski 19 października 2020
310 dariusz dankieiwicz mieszkaniec 19 października 2020
309 Patrycja Książek Student ochrony dóbr kultury II stopnia 19 października 2020
308 Konrad Juszczyński Uczeń 19 października 2020
307 Anna Wojcik Mieszkanka Bronowic Malych 19 października 2020
306 Jeanne RGSmith Właściciel nieruchomości na ul Tetmajera 19 października 2020
305 lech wojcik Mieszkaniec na ulicy tetmajera 19 października 2020
304 Natalia Martini Współzałożycielka Bronowickiego Archiwum Społecznego 19 października 2020
303 Klaudia Kroczek mieszkanka azorów 19 października 2020
302 Elżbieta Gorkiewicz Nauczycielka 19 października 2020
301 Alicja Górkiewicz Pracownik UJ, rodowita Krakowianka 19 października 2020
300 Piotr Kostecki Mieszkaniec Krakowa 19 października 2020
299 Katarzyna sekuła studentka 19 października 2020
298 Mateusz Dziekoński Student 19 października 2020
297 Alina Prochowska Krakowianka 19 października 2020
296 Aleksandra Wierzbicka Studentka UJ 19 października 2020
295 Stanisław Krakowski krakowianin 19 października 2020
294 Wiktoria Śladowska krakowianka 19 października 2020
293 Martyna Piaskowska studentka UJ 19 października 2020
292 Weronika Bednarczyk studentka UJ 19 października 2020
291 Izabella Reguła Pracownik 19 października 2020
290 Klementyna Lewandowska Studentka 19 października 2020
289 Kiara Rutkowska Student 19 października 2020
288 Krzysztof Kamiński Student III roku IFA UJ 19 października 2020
287 Julia Seweryn mieszkanka Krakowa 19 października 2020
286 Olga Pasek Student 19 października 2020
285 Mateusz Kołakowski Pracownik 19 października 2020
284 Justyna Machnik Studentka wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie 19 października 2020
283 Aleksander Blak Pracownik 19 października 2020
282 Wiktoria Rebacz Pracownik 19 października 2020
281 Nikola Przewłoka Studentka 19 października 2020
280 Natalia Czubaj studentka 19 października 2020
279 Tomasz Włodarski Student 19 października 2020
278 Kamila Zygmunt student 18 października 2020
277 Norbert Pieńkowski Student 18 października 2020
276 K Z Student 18 października 2020
275 Izabela Hyży Student 18 października 2020
274 Justyna Waśko Student 18 października 2020
273 Paulina Gajek Konserwator Dzieł Sztuki 18 października 2020
272 Agnieszka Fryś Historyczka sztuki, dla której Kraków to nie tylko Rynek. 18 października 2020
271 Magdalena Brud Konserwator dzieł sztuki 18 października 2020
270 maria cichoń emerytka interesująca się starą architekturą 18 października 2020
269 Agata Miloch Nauczycielka w Szkole Waldorfskiej im. Janusza Korczaka w Krakowie, miłośniczka kultury tradycyjnej 18 października 2020
268 Joanna Cichoń Kraków 18 października 2020
267 Paulina Krupa Konserwatorka dzieł sztuki, absolwentka i doktorantka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, stypendystka MKiDN, Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, miłośniczka i mieszkanka Krakowa 18 października 2020
266 Jadwiga Mrożek Uczennica II LO im.Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie 18 października 2020
265 Ewa Pabian Absolwentka UJ 18 października 2020
264 Krzysztof Maciakiewicz Miłośnik zabytków 18 października 2020
263 Julia Czerbniak Student 18 października 2020
262 Agnieszka Solarczyk Nauczyciel 18 października 2020
261 Maria Babka Miłośniczka Bronowic 18 października 2020
260 Joanna Gzyl Etnografka 18 października 2020
259 Karolina Wawro Była mieszkanka Bronowic 18 października 2020
258 Maria Broda Mieszkanka Bronowic Małych 18 października 2020
257 Bogusław Broda Mieszkaniec Bronowic Małych 18 października 2020
256 Magdalena Krol S 18 października 2020
255 Anna Siwulska mieszkanka Bronowic 18 października 2020
254 Tomasz Poniatowski . 18 października 2020
253 Paulina Mol Inspektor 18 października 2020
252 Katarzyna Kraszewska Studentka 18 października 2020
251 M W student 18 października 2020
250 Aleksandra Rzońca historyczka sztuki, animatorka kultury, stypendystka MKiDN, krakowianka od kilku pokoleń, mieszkanka osiedla w sąsiedztwie Branowic 18 października 2020
249 Roksana Zelek Studentka 18 października 2020
248 Aleksandra Anczyńska student 18 października 2020
247 Ewelina Suwała Studentka zarządzania kulturą 18 października 2020
246 Karolina Zieleźnik studentka 18 października 2020
245 Wiktoria Pieczewska Studentka 18 października 2020
244 Naja Asante Uczennica II LO w Kielcach 18 października 2020
243 Dominik Kaczor Student 18 października 2020
242 Mateusz Sikora dr biofizyki, byly mieszkaniec Bronowic 18 października 2020
241 Zofia Bernacka Studentka 18 października 2020
240 Dagmara Kaczorowska księgowy 18 października 2020
239 Aleksandra Piotrowska Magister 18 października 2020
238 Natalia Kowalewska Studentka 18 października 2020
237 Franciszek Hausner student 18 października 2020
236 Katarzyna Jaworska Pracownik Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie 18 października 2020
235 Kacper Dziubras Student 18 października 2020
234 Bożena Cader Specjalista kredyty 18 października 2020
233 Ewa Dobrzańska Architekt 18 października 2020
232 Asia Wujkowska Student 18 października 2020
231 Weronika Dybczak Mgr. inż. 18 października 2020
230 Marta Bubela Mrs 18 października 2020
229 Sandra Błażejewska Student 18 października 2020
228 Weronika Byrska mieszkanka Krakowa 18 października 2020
227 Aleksandra Stec Student 18 października 2020
226 Anna Oczko adiunkt Uniwersytet Jagielloński 18 października 2020
225 Patrycja Koźlak mieszkanka Bronowic 18 października 2020
224 Arkadiusz Stasiak Mieszkaniec Krakowa 18 października 2020
223 Hayk Hovhannisyan tłumacz 18 października 2020
222 Olga Lenart studentka 18 października 2020
221 Marta Nowak Miłośniczka Krakowa 18 października 2020
220 Dariusz Pstruś Technik 18 października 2020
219 Małgorzata Mystkowska mieszkanka Bronowic 18 października 2020
218 Justyna Latoń Student 18 października 2020
217 Maria Fabiańska Magister fizyki 18 października 2020
216 Renata Sewiłło mieszkanka Bronowic 18 października 2020
215 Renata Lenart nauczyciel 18 października 2020
214 Piotr Szymaszek Programista, mieszkaniec Krowodrzy, chcący by Bronowice zyskały nowe oblicze 18 października 2020
213 Barbara Miszczyk prezesTowarzystwa Przyjaciół Bronowic 18 października 2020
212 Piotr Stankiewicz Przedstawiciel handlowy 18 października 2020
211 Grzegorz Kiniorski Sprzedawca kasjer 18 października 2020
210 Maja Sobolewska Student 18 października 2020
209 anna Florkowska mieszkanka Bronowic 18 października 2020
208 Tomasz Rączkowski Student UJ 18 października 2020
207 Krzysztof Wysłouch Student kulturoznawstwa 18 października 2020
206 Kazimierz Sikora dr hab., prof. UJ, rodowity mieszkaniec Bronowic 18 października 2020
205 Maciej Dobrzański Konserwator dzieł sztuki 18 października 2020
204 Lucyna Kulon-Huk dyrektor pensjonatu „Pola” 18 października 2020
203 Joanna Reguła studentka psychologii 18 października 2020
202 Barbara Kuśnierz Mgr inż. 18 października 2020
201 Katarzyna Janik Nwuczyciel 18 października 2020
200 Michał Lis Student 18 października 2020
199 Anna Dedio Mieszkanka Krakowa 18 października 2020
198 Jagoda Wieczorek Archeolog 18 października 2020
197 Justyna Polak Studentka 18 października 2020
196 Agnieszka Roczniak Miłośniczka historii 18 października 2020
195 Magdalena Guzik fotografka 18 października 2020
194 Barbara Róg studentka 18 października 2020
193 Klaudia Woźniak Mieszkaniec 18 października 2020
192 Grażyna Korzeniowska student etnologii 18 października 2020
191 Barbara Krajewska Prof. UJ, mieszkanka Bronowic 18 października 2020
190 Beata Modrzejewska Dziennikarka, historyk 18 października 2020
189 Anna Frankiewicz-Bodynek Dr hab. Prof UO 18 października 2020
188 Monika Chaberka studentka 18 października 2020
187 Anna Gumowska magister filologii polskiej 18 października 2020
186 Dorota Zarzycka mieszkanka Krakowa 18 października 2020
185 Maria Zając Srudent 18 października 2020
184 Anna Wałach Mieszkam niedaleko 18 października 2020
183 Ewelina Słoniewska Architekt 18 października 2020
182 Barbara habel Mieszkanka bronowic 18 października 2020
181 Marta Piasecka mgr polonistyki 18 października 2020
180 Maria Polańska Studentka 18 października 2020
179 Magdalena Zareba Inzynier 18 października 2020
178 Wojtek Kacperski syn Jana 18 października 2020
177 Aleksandra Kaczmarczyk studentka 18 października 2020
176 Magda Kacperska mgr farmacji 18 października 2020
175 anna tetmajer vargas spokrewniona 18 października 2020
174 Anna C Mgr historii sztuki 18 października 2020
173 Marzena Czaplińska Mieszkanka Bronowic 18 października 2020
172 Elżbieta Tor Kierownik ZPiT Legnica i ZPiT Ziemi Bolesławieckiej 18 października 2020
171 Wiesław Lubaszewski prof. dr hab. lingwista komputerowy UJ, AGH 18 października 2020
170 Dagna Gamza Bezrobotna 18 października 2020
169 Sabina Nędza Mgr historii, archiwista 18 października 2020
168 Agnieszka Róg Mgr turystyki 18 października 2020
167 Oliwia Zarzycka Student 18 października 2020
166 Paulina Sysło Mieszkanka Bronowice od 30 lat 18 października 2020
165 Oliwia Gądek student 18 października 2020
164 Aleksandra Raczkowska Mieszkanka Bronowic 18 października 2020
163 Aneta Kowalczyk Mieszkanka Krakowa 18 października 2020
162 Bettina Bereś artystka malarka, hafciarka 18 października 2020
161 Waldemar Chamala Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie 18 października 2020
160 Marta Mirek Nauczyciel 18 października 2020
159 Uta Hanusek Studentka konserwacji dzieł sztuki 18 października 2020
158 Justyna Wojnowska studentka 18 października 2020
157 Karol Czamara student UJ 18 października 2020
156 Bogdan Smok Stowarzyszenie Mieszkańców Bronowic 18 października 2020
155 Anna Guśpiel Mieszkaniec Bronowic 18 października 2020
154 Violetta Szopa-Tomczyk Muzyk, wykształcenie wyższe 18 października 2020
153 Paweł Całka miłośnik kultury tradycyjnej wsi 18 października 2020
152 Łukasz Mazur Pan 18 października 2020
151 Renata Żak Mieszkanka Krakowa 18 października 2020
150 Dobromiła Lebiecka miłośniczka historii 18 października 2020
149 Joanna Machel Mieszkanka Krakowa 18 października 2020
148 Dawida Szarek Student UJ 18 października 2020
147 Nicole Golec Studentka 18 października 2020
146 Wojciech Dąbrowski Urzędnik 18 października 2020
145 Katarzyna Stępniak-Gil nauczyciel 18 października 2020
144 Dominika P Student 18 października 2020
143 Amanda Jędrzejczyk mieszkanka Bronowic 18 października 2020
142 Alicja Jezioro-Sincholle Student 18 października 2020
141 Joanna Klimek Była mieszkanka Bronowic 18 października 2020
140 Tomasz Wisła Mieszkaniec Krakowa 18 października 2020
139 Joanna Kozień Mieszkanka Krakowa 18 października 2020
138 Piotr Olesek Mieszkaniec Krakowa 18 października 2020
137 Joanna Oyrzanowska Emerytka 18 października 2020
136 Agnieszka Paluch Mieszkanka Bronowic 18 października 2020
135 Marta Mietelska-Topór Mgr ochrony środowiska 18 października 2020
134 Katarzyna Bidzińska Student 18 października 2020
133 Elżbieta Hebda Pedagog 18 października 2020
132 Joanna Ogiegło Dr 18 października 2020
131 Marcin Rzeszowski farmaceuta 18 października 2020
130 Lucyna Nowakowska mieszkanka Krakowa (Krowodrzy) 18 października 2020
129 Grzegorz Broda Kierowca 18 października 2020
128 Marek Kinasz Prawnik 18 października 2020
127 Katarzyna Tomkowicz Informatyk 18 października 2020
126 Marzena Janķowiak Przyjaciel Krakowa 18 października 2020
125 Gosia Cholewa Za! 18 października 2020
124 Magdalena Kondziołka mieszkanka Krakowa 18 października 2020
123 Maciej Rajpolt Pan 18 października 2020
122 Aldona Widłak Mieszkanka Krakowa 18 października 2020
121 Szymon Gnyla Magister Farmacji 18 października 2020
120 Kazimierz Goszczycki mieszkaniec Krakowa (Krowodrza) 18 października 2020
119 Ewa Krajewska Mgr 18 października 2020
118 Dorota Kaczor prezes Fundacji Sztukarnia 18 października 2020
117 Magdalena Dziedzic Socjolożka 18 października 2020
116 Jan Broda Mieszkaniec Bronowic 18 października 2020
115 Agnieszka Kreblewska AR 18 października 2020
114 Elżbieta Olejnik polonistka 18 października 2020
113 Monika Bator pracownik naukowo-dydaktyczny UJK w Kielcach 18 października 2020
112 Joanna Zdebska-Schmidt Dr 18 października 2020
111 Agata Grzedzicka studentka UJ 18 października 2020
110 Katarzyna Maślanka Studentka 18 października 2020
109 Danuta Zygmunt Student 18 października 2020
108 Anna Kucharska-Zygmunt Psycholog 18 października 2020
107 Monika Kowalska Opłotny Zarzadca nieruchomości 18 października 2020
106 Anna PICHÓR dzieci chodzą do pobliskiej szkoły 18 października 2020
105 Przemysław Wesołowski Mieszkaniec Krakowa 17 października 2020
104 Irena Gąsior Złota odznaka Przyjaciela Krakowa z Pawim Piorem 17 października 2020
103 Piotr Kozłowski . 17 października 2020
102 Agnieszka Tatka Projektant wnętrz 17 października 2020
101 Ewa Nidecka Mieszkanka Krakowa 17 października 2020
100 Magdalena Jarczyk Matka 17 października 2020
99 Barbara Olszewska Obywatel Bronowic 17 października 2020
98 Anna Ciepielowska mieszkanka Bronowic 17 października 2020
97 Anna Skoczeń Artystka 17 października 2020
96 Aleksandra Nędza Mieszkanka Bronowic 17 października 2020
95 Waldemar Antosiewicz Radny Dzielnicy VI Bronowice 17 października 2020
94 Ewa Leja mieszkanka Bronowic 17 października 2020
93 Michał Krupiński Inzynier 17 października 2020
92 Beata Bebak Mieszkanka Krakowa 17 października 2020
91 Anna Czechowska Hr expert 17 października 2020
90 Bogumiła Zgorzelska Vice Prezes Fundacji „Czas Tradycji” 17 października 2020
89 Ewa Zboińska Mieszkanka Krakowa 17 października 2020
88 Anna Wrona Mieszkanka Krakowa 17 października 2020
87 Karolina Ornat Geograf 17 października 2020
86 Robert Morawiec Mieszkaniec Bronowic 17 października 2020
85 Karolina Bocheńczak Mieszkanka Bronowic 17 października 2020
84 Anna Ziarko Dawna mieszkanka Bronowic 17 października 2020
83 Martyna Olszowska Przesiebiorca 17 października 2020
82 Maria Berezowska Licencjat 17 października 2020
81 Marcelina Jakimowicz etnolożka 17 października 2020
80 Sabina Kraska Mieszkanka Bronowic 17 października 2020
79 Renata Warchał Mieszkanka Bronowic 17 października 2020
78 Anna Kotek Krakowianka 17 października 2020
77 Agnieszka D. Kultura 17 października 2020
76 Katarzyna Wychowaniec Mgr 17 października 2020
75 Anna Kucała była mieszkanka Bronowic 17 października 2020
74 Szymon Jan Klimek Rodowity Mydlniczanin 17 października 2020
73 Agnieszka Światłoń Mieszkanka Krakowa 17 października 2020
72 Agnieszka Sus regional segment leader 17 października 2020
71 Marta Niderla Audytor 17 października 2020
70 Patrycja Śliwa mieszkanka 17 października 2020
69 Anna Nowak Mieszkanka Mydlnik 17 października 2020
68 Natalia Filipek Radca prawny - mieszkanka Bronowic 17 października 2020
67 Daniel Jasek Kierownik Budowy 17 października 2020
66 Aleksandra Grzech Małopolanka 17 października 2020
65 Katarzyna Werner Z Bronowic 17 października 2020
64 Sylwia Piróg Sympatyk Bronowic 17 października 2020
63 Katarzyna Pelczar Wychowanka Bronowic 17 października 2020
62 Anna Mucha Krakowianka 17 października 2020
61 Aneta Krakowska Analityk 17 października 2020
60 Celina Barwinska Intrologator 17 października 2020
59 Dorota Krupińska Magister farmacji 17 października 2020
58 Monika Kamińska Mieszkanka Bronowic 17 października 2020
57 Dominik Kulig Sprzedawca 17 października 2020
56 Joanna MALITA Kornas Mieszkaniec Bronowic Malych 17 października 2020
55 Łukasz Trzaska Mieszkaniec Rząski 17 października 2020
54 Magda Augustyniak Canada 17 października 2020
53 Izabela Dec Kraków 17 października 2020
52 Roman Walo Kierowca 17 października 2020
51 Rafał Dąbrowski sympatyk Bronowic 17 października 2020
50 Marta Bosak mieszkanka Mydlnik 17 października 2020
49 Bernadetta Zawilińska mieszkanka Bronowic 17 października 2020
48 Alicja Bielańska mieszkanka Bronowic 17 października 2020
47 Paulina Dąbrowska mieszkanka Krakowa 17 października 2020
46 Izabela Karaś Nauczyciel, mieszkanka Bronowic 17 października 2020
45 Ewa Bielańska Kraków 17 października 2020
44 Katarzyna Brzykcy mieszkanka Bronowic 17 października 2020
43 Luiza Wojtasik Krakow 17 października 2020
42 Filip Jaworski Socjolog 17 października 2020
41 Michał Kowal 17 października 2020
40 Antonina Lubaszewska prof.dr hab., Wydział Polonistyki UJ. Mieszkanka Bronowic Małych. 17 października 2020
39 Agnieszka Kruszyńska teatrolog, urzędnik, radna dzielnicy Bronowice w latach 1998-2010 17 października 2020
38 Monika Zadrąg mieszkanka Bronowic 17 października 2020
37 Natalia Figiel 17 października 2020
36 Paulina Marchel Farmaceuta 17 października 2020
35 Olga Skucińska mieszkanka Bronowic 17 października 2020
34 Katarzyna Borysewicz Tłumacz, nauczyciel 17 października 2020
33 Zenon Jasiński nauczyciel 17 października 2020
32 Agata Zmyj redaktorka 17 października 2020
31 Kinga Kołek Księgowa 17 października 2020
30 Jacek Romanowski aktor Narodowego Starego Teatru, profesor zwyczajny Akademii Sztuk Teatralnych im.S.Wyspiańskiego 17 października 2020
29 Magdalena Bednarz Mieszkanka Krakowa 17 października 2020
28 Michał Górka Magister sztuk pięknych 17 października 2020
27 Małgorzata Kluz Pracownik budzetowy 17 października 2020
26 Katarzyna Gradziel Nauczyciel 17 października 2020
25 Maciej Wacławik Lic. 17 października 2020
24 Natalia Wawrzkiewicz Etnolog 17 października 2020
23 Nigel Gotteri Emerytowany pracownik naukowy 17 października 2020
22 Kinga Sotwin Pracownik biurowy 17 października 2020
21 Michał Wiejski sympatyk Bronowic 17 października 2020
20 Kasia Chodoń Choreografka 17 października 2020
19 Dorota Wygoda Mieszkanka Bronowic 17 października 2020
18 Dmytro Kulytskyi programista 17 października 2020
17 Natalia Mataczyńska- Mik Pracownik adminostracyjny 17 października 2020
16 Małgorzata Fedas mieszkanka Krakowa 17 października 2020
15 Monika Tomkowicz Architekt wnętrz 17 października 2020
14 Beata Wilczyńska Kobieta 17 października 2020
13 Marek Wieczorek mieszkaniec Bronowic Wielkich, często przejeżdża rowerem koło chałupy 17 października 2020
12 Weronika Herman mieszkaniec Brownoic Małych 17 października 2020
11 Piotr Wieczorek mieszkaniec Wielkich Bronowic 17 października 2020
10 Marta Duda-Gryc Tłumacz 17 października 2020
9 Anna Woźny-Tondyra Muzealnik 17 października 2020
8 MONIKA RÓWNIATKA Mama 17 października 2020
7 Anna Samek-Bugno Mgr, członek Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 17 października 2020
6 Karol Chyłka prawnik 17 października 2020
5 Monika Nowakowska-Chyłka prawnik, doktorantka 17 października 2020
4 Magdalena Hebenstreit Pani 17 października 2020
3 Kasia Knapik Kobieta 17 października 2020
2 Anna Legutko mieszkanka bronowic 17 października 2020
1 Joanna Kolodziejczyk PhD 17 października 2020