Sygnatura:
Tytuł: arch_L_92
Data:
Twórca:
Zawartość:

lata 50. XX w. Od lewej: Stanisława Woźniak (z d. Susuł), Eugenia Marona (z d. Nowak), Józefa Nowak.

Ofiarodawca: Teresa Nowogrodzka