Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_12
Data:
Twórca:
Zawartość:

Dowód osobisty z 1939 r.

Ofiarodawca: Marek Supłat