Sygnatura:
Tytuł: arch_XXX_14
Data:
Twórca:
Zawartość:

18 luty 1934 r. Własnoręcznie sporządzony opis przebiegu służby wojskowej Franciszka Budy, sierżanta I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Okoliczność powstania: przyznanie Krzyża Niepodległości. Strona 1 z 2.

Ofiarodawca: Marcin Jędras